Matriky

Hlavní město Praha

Praha 1

Úřad městské části Praha 1 - Odbor matrik

115 68 Praha 1, Vodičkova 18
tel: 221 097 111, e-mail: posta@praha1.cz, www.praha1.cz

Praha 10

Úřad městské části Praha 10 - Odbor občanskosprávní

101 38 Praha 10, Vršovická 68
tel: 267 093 340, e-mail: posta@praha10.cz, www.praha10.cz

Praha 2

Úřad městské části Praha 2 - Odbor správních agend

120 00 Praha 2, nám. Míru 20
tel: 236 044 121, e-mail: podatelna@p2.mepnet.cz, www.praha2.cz

Praha 3

Úřad městské části Praha 3 - Matrika

130 85 Praha 3, Havlíčkovo nám. 9
tel: 222 116 205, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz

Praha 4

Úřad městské části Praha 4 - Odbor správních agend - Oddělení matrik

140 46 Praha 4, Antala Staška 2059/80b
tel: 261 192 576, e-mail: radnice@praha4.cz, www.praha4.cz

Praha 5

Úřad městské části Praha 5 - Odbor občansko-správní

150 22 Praha 5, Štefánikova 13
tel: 257 000 531, e-mail: oos@praha5.cz, www.praha5.cz

Praha 6

Úřad městské části Praha 6 - Oddělení matrik a státního občanství

160 00 Praha 6, Čs. armády 601/23
tel: 220 189 752, e-mail: podatelna@praha6.cz, www.praha6.cz

Praha 7

Úřad městské části Praha 7 - Odbor správních agend

170 00 Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000
tel: 220 144 193, e-mail: podatelna@p7.mepnet.cz, www.praha7.cz

Praha 8

Úřad městské části Praha 8 - Odbor občansko-správní

180 48 Praha 8, U Meteoru 6
tel: 222 805 560, e-mail: posta@praha8.cz, www.praha8.cz

Praha 9

Úřad městské části Praha 9 - Odbor občansko-správní

180 49 Praha 9, Sokolovská 14/324
tel: 283 091 313, e-mail: podatelna@p9.mepnet.cz, www.praha9.cz

Praha hlavní město

Svatební inspirace

zobrazit menu