Články pro Vaši inspiraci na svatbu

Svatba v zahraničí

Svatba v zahraničí

Andrea Vávrová - 28.01.2016 (přečteno 2259x)

Obecně se dá říci, že snazší bude zajišťovat svatbu v rámci Evropské unie, než v daleké exotické zemi. Jednoznačně však pro oba případy platí, že forma, pravidla i potřebné dokumenty se řídí právními předpisy té země, kde bude obřad probíhat. Zatímco způsobilost uzavřít manželství a podmínky jeho platnosti jsou posuzovány dle českého právního řádu.

Pokud chcete, aby svatba byla uznána za platnou i v Čechách, je třeba, aby byl oddávajícím člověk, který má pro tento úkon oprávnění.

Záleží jen na vás, zda dáte přednost církevnímu nebo úřednímu obřadu. Vyberte si tedy vaše vysněné místo a kontaktujte úřad, před nímž chcete sňatek uzavřít. Obraťte se přímo na odpovědného matričního úředníka. Jedná-li se o zastupitelský úřad České republiky, obracejte se přímo na příslušného konzulárního pracovníka.

Tento úřad rovněž vyplní formulář Protokolu o uzavření manželství za účelem oznámení uzavření manželství v zahraničí, který se spolu s dotazníkem a ostatními doklady zasílá Zvláštní matrice vedené Úřadem městské části Brno - střed, a to i za účelem vydání českého oddacího listu. Do doby obdržení českého oddacího listu, vydá tento zastupitelský úřad potvrzení o uzavření manželství na zastupitelském úřadě.

V případě, že si nebudete vědět rady, neváhejte navštívit webové stránky této zvláštní matriky v Brně nebo navštivte web Ministerstva zahraničních věcí. Pro jistotu si zde ověřte, zda sňatek, který jste si naplánovali, bude později Českou republikou uznán za právoplatný.

Úřady v zahraničí si od vás nejspíše vyžádají některé doklady v předstihu, originály si však ponechejte u sebe a posílejte pouze kopie. Doklady by měly být stvrzeny apostilou, doložkou, která prokazuje ověření podpisu a razítka na dokumentu za účelem jejího užití v zahraničí. Apostilu však nelze uplatnit všude ve světě. Ověřte si tedy raději vše na matrice v Brně.

Po příjezdu do Čech si nechte oddací list přeložit do češtiny. Pak zajděte na matriku v místě bydliště, kam si vezměte oddací list, všechna potvrzení a jejich překlady, dále rodné listy a občanské průkazy, tyto doklady matrika odešle na zvláštní matriku v Brně, která vám vystaví český oddací list.

Hodně štěstí na úřadech i na společné cestě životem.

 

Fakta čerpána z internetových stránek Ministerstva zahraničních věcí

Zpět

Další články:

Svatební inspirace

zobrazit menu