Články pro Vaši inspiraci na svatbu

Sňatečné obřady v prostorách barokního zámku v Chrasti

Sňatečné obřady v prostorách barokního zámku v Chrasti

Zámek Chrast - 25.06.2015 (přečteno 3162x)Pokud jste se tedy rozhodli uzavřít manželství před MěÚ Chrast, nabízíme Vám jako oddávací místo interiérové prostory v západním křídle zámku, v Čínském pokoji.
Výzdoba tohoto pokoje pochází z konce 18. století, autorem je podlažický rodák Antonín Machek. V této oddávací místnosti je stálá květinová výzdoba, pro svatební hosty je zde připraveno cca 20 míst k sezení. Ostatní hosté při obřadu stojí (celková kapacita je pro 50 – 70 svatebčanů).
Součástí svatebního obřadu je hudební doprovod, snoubenci si mohou vybrat ze seznamu hraných a zpívaných písní, který je připraven na matrice MěÚ. Po dohodě s našimi hudebníky lze ovšem zahrát i skladby na přání, které nejsou do seznamu zahrnuty.

Jako další místo pro konání sňatečných obřadů schválila rada města kapli Městského muzea Chrast, a to s tím, že stanovila nájemné ve výši 1000 Kč pro období od 1. května do 31. října a nájemné ve výši 1.500 Kč pro období od 1. listopadu do 30. dubna.
Kaple je rovněž vybavena stálou květinovou výzdobou,  pojme až 80 svatebních hostů a podmínky hudebního doprovodu jsou stejné jako v případě Čínského sálu.

Dalším žádaným místem pro uzavírání manželství jsou prostory v zámecké zahradě. Zahrada byla vybudována v polovině 19. století biskupem Karlem Hanlem a je chloubou našeho města, neboť se dodnes dochovaly původní růže, vzácné stromy a je stále překrásně udržována našimi zahradníky.
Místo v zahradě si mohou snoubenci vybrat dle svého přání (nejčastějším místem je prostor nad schodištěm a dále prostor v loubí u aloe). Za tímto účelem byl pořízen dekorovaný obřadní stůl, ozdobné stojany pro květinovou výzdobu, ozdobný oblouk a čtyři dekorované židličky pro rodiče snoubenců. Ostatní svatební hosté při obřadu stojí nebo můžeme, dle přání snoubenců, zdarma zapůjčit 18 plastových židlí včetně saténových potahů a organzy.

Svatební obřad je ze zákona veřejný, zámecká zahrada se tedy během obřadu neuzavírá. Hudební doprovod při sňatečném obřadu v zámecké zahradě zajištěn není. Snoubenci si jej ale mohou zajistit ve své vlastní režii, a to jak hudbu živou, tak reprodukovanou (v tomto případě je třeba dopředu dojednat připojení  k el. proudu). Dále je možnost uzavřít manželství na tzv. „jiném vhodném místě“ (např. nádvoří zámku, louka na Skále, soukromá zahrada atd.) dle přání snoubenců, ale to za předpokladu, že budou splněny zákonem stanovené podmínky (veřejnost, slavnostní způsob, svědci ...). Fotodokumentaci či videozáznam si snoubenci zajišťují sami jak při obřadu v oddávací místnosti, tak při obřadu na jiném vhodném místě.

Jako oddávací den Rada města Chrast svým usnesením stanovila vždy první sobotu v měsíci. Pokud se tedy rozhodnete uzavřít manželství v tyto soboty, nebude se na vás vztahovat správní řízení a správní poplatek 1.000 Kč. Samozřejmě v ostatní soboty a dny v týdnu lze svatební obřad rovněž uspořádat, ale v tomto případě za správní poplatek 1.000 Kč, a to jak při sňatečném obřadu konaném v interiérových prostorách zámku, tak i v zámecké zahradě.

Délka obřadu je cca 20 minut s tím, že všichni snoubenci mají pro svůj obřad vyhrazenu ¾ hodinu. Mají tedy dostatečný čas a prostor pro pořízení fotografií ve svatební síni i před ní. V zámecké zahradě se potom mohou zdržet dle svého přání.

Vámi požadovaný termín, (který je třeba si zamluvit v dostatečném předstihu, a to jak osobně, telefonicky nebo e-mailem), hodinu, hudební doprovod a další organizační a administrativní záležitosti s Vámi ochotně projedná:

paní matrikářka Jaroslava Procházková
Tel. č.: 469 666 102
E-mail: j.prochazkova@mestochrast.cz

Na matriku MěÚ Chrast se můžete dostavit kdykoliv od pondělí do pátku, tj.

  • PO a ST  7.00 - 11.00 hod. a  11.30 - 16.30 hod.,
  • ÚT a ČT  7.00 - 11.00 hod. a  11.30 - 15.15 hod.
  •   7.00 - 11.00 hod. a  11.30 - 14.00 hod.

Při první osobní návštěvě na matrice budete potřebovat:

  • platné občanské průkazy
  • originály rodných listů
  • (další formality budou dohodnuty s paní matrikářkou na místě dle daných okolností)

Před budovou MěÚ je prozatím k dispozici celkem 15 parkovacích míst s tím, že další parkování je možné v blízkosti kostela na náměstí a v proluce naproti parkovišti před úřadem. Rozhazování rýže a okvětních lístků je povoleno pouze mimo budovu.

Zpět

Další články:

Svatební inspirace

zobrazit menu